Szczepaniaki to grupa zrzeszająca ludzi młodych, którzy zakończyli etap studiowania i chcą dalej kształtować swoją młodość w oparciu o formację dotyczącą nowych zagadnień.

Zapraszamy WSZYSTKICH chętnych, którzy pragną pogłębiać swoją relację z Bogiem i z drugim człowiekiem.

angel.737ny@gmail.com
Od 2017 roku grupa nazywa się