Adres siedziby:
ul. Kościelna 5/2
30-033 Kraków

Prezesi kół KSM
KSM przy DA „U Szczepana”:
e-mail: da.uszczepana@gmail.com
KSM przy AGH:
Dominik Ćwiertnia
tel.: 726997820
e-mail: k.ksm.agh@gmail.com 
 Liderzy sekcji
Sekcja wolontariatu:
Katarzyna Pelc
888kzp@gmail.com
tel.: 884 866 356
Sekcja scholi:
Luiza Kubik
luizakubik@gmail.com
Sekcja chóru:
Vitaliy Strogan
Sekcja liturgiczna:
Kacper Laskowski
kacper.laskowski.kl@gmail.com
Sekcja kwater studenckich:
Marta Kapuściak
marta.kapusciak@gmail.com
tel.: 577 039 484
Sekcja taneczna:
Paulina Dziedzic
p.m.dziedzic@gmail.com
Opiekun strony:
Michał Hudaszek
hudaszekmichal@gmail.com