Adres siedziby:
ul. Kościelna 5/2
30-033 Kraków

Prezesi kół KSM
KSM przy DA „U Szczepana”:
Dominika Mikos
e-mail: da.uszczepana@gmail.com
KSM przy AGH:
e-mail: k.ksm.agh@gmail.com 
 Liderzy sekcji
Sekcja wolontariatu:
Katarzyna Pelc
888kzp@gmail.com
tel.: 720 764 148
Sekcja scholi:
Angelika Karnasiewicz
angelika.karnasiewicz@gmail.com
tel.: 663 989 093
Sekcja sportowa:
Wojciech Kałka
kalka.wojciech@gmail.com
tel.: 510 736 241
Sekcja liturgiczna:
Kacper Laskowski
kacper.laskowski.kl@gmail.com
tel.: 790 436 223
Sekcja kwater studenckich:
Marta Kapuściak
marta.kapusciak@gmail.com
tel.: 577 039 484
Sekcja taneczna:
Paulina Dziedzic
p.m.dziedzic@gmail.com
Opiekun strony:
Patryk Szczygieł
szczygiel.pat@gmail.com