Koordynator social media:
Zuzanna Ambroziak
zuzaambroziak97@gmail.com
Sekcja wolontariatu:
Katarzyna Pelc
888kzp@gmail.com
tel.: 720 764 148
Sekcja scholi:
Gabriela Piątek
gpiatek52@gmail.com
Sekcja sportowa:
Wojciech Kałka
kalka.wojciech@gmail.com
tel.: 510 736 241
Sekcja liturgiczna:
Kacper Laskowski
kacper.laskowski.kl@gmail.com
tel.: 790 436 223
Opiekun duszpasterski:
ks. Tymoteusz Mietelski
tmietelski@gmail.com

Adres siedziby:
ul. Kościelna 5/2
30-033 Kraków