Adres siedziby:
ul. Kościelna 5/2
30-033 Kraków

Koordynator social media
Zuzanna Ambroziak
zuzaambroziak97@gmail.com
 Liderzy sekcji
Sekcja wolontariatu:
Katarzyna Pelc
888kzp@gmail.com
tel.: 720 764 148
Sekcja scholi:
Angelika Karnasiewicz
angelika.karnasiewicz@gmail.com
tel.: 663 989 093
Sekcja sportowa:
Wojciech Kałka
kalka.wojciech@gmail.com
tel.: 510 736 241
Sekcja liturgiczna:
Kacper Laskowski
kacper.laskowski.kl@gmail.com
tel.: 790 436 223
Sekcja kwater studenckich:
Marta Kapuściak
marta.kapusciak@gmail.com
tel.: 577 039 484
Sekcja taneczna:
Paulina Dziedzic
p.m.dziedzic@gmail.com