Zastanawiasz się jak dobrze rozpocząć Wielki Post? Z pomocą przychodzi Duszpasterstwo Akademickie
„U Szczepana”.

Zapraszamy Cię na Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się w czwartek 27. lutego o godzinie 19:30.
Będzie on okazją do spotkania z Jezusem w modlitwie, śpiewie i adoracji Najświętszego Sakramentu.