Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się i weselcie, i grajcie! 
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, 
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, 
przy trąbach i dźwięku rogu: 
radujcie się wobec Pana, Króla! 
Niech szumi morze i to, co je napełnia, 
świat i jego mieszkańcy!  (Ps 98, 4-7)

Wykrzykujmy radośnie na cześć Pana! Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia – Adorację Najświętszego Sakramentu przy akompaniamencie scholi. Przyjdź 18 października, zarezerwuj sobie dla Pana Jezusa dwie godziny, od 19.00 do 21.00, (albo mniej jak nie masz możliwości być na całej Adoracji). 🙂