Wszystkich chętnych i utalentowanych zapraszamy na przesłuchania do naszej scholi, szczegóły na plakacie. 🙂

KKK 1156 „Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii” (Sobór Watykański II, konst. Sacrosanctum Concilium, 112). Kompozycja i śpiew natchnionych psalmów, często z towarzyszeniem instrumentów muzycznych, były ściśle związane już z obrzędami liturgicznymi Starego Przymierza. Kościół kontynuuje i rozwija tę tradycję: Przemawiajcie „do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach” (Ef 5, 19)24Por. Kol 3, 16-17). „Kto śpiewa, ten się dwa razy modli” (Por. św. Augustyn, Enarratio in Psalmos, 72, 1).