STUDENCIE! Nie bój się sesji! Lepiej ucz się i módl, a wtedy wszystko pójdzie dobrze 🙂 Przyjdź 10 czerwca na Mszę Świętą z błogosławieństwem na czas sesji. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31).