,,Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem.” (Mk 13, 35) Adwent, to szczególny czas, czas czuwania. Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia (14 grudnia od godziny 19 do 21) na wspólne czuwanie – Adorację Najświętszego Sakramentu przy akompaniamencie scholi.