przyrzeczenie_ksmUroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W tym dniu, podczas uroczystej Mszy Świętej w Katedrze wawalskiej, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Dziwisz, siedmioro osób z naszego duszpasterstwa złożyło przyrzeczenie, stając się członkami KSM.

Uroczystość przyrzeczenia poprzedziły dwudniowe rekolekcje związane duchowo i organizacyjnie z wydarzeniem.

Adze, Ali, Marcie, Mariannie, Monice, Piotrkowi i Witalijowi gratulujemy!